Apostelhuset

Afstand: 0.37 Km

 | 55728800 |  apostelgaarden@mail1.stofanet.dk | 
Apostelhuset som ligger i Riddergade, har fået sit navn efter de 13 store udskårne knægte som der forestiller Jesus og de 12 apostle. Udskæringerne over og under de enkelte figurer menes at symbolisere himlens lyksaligheder og jordens prøvelser.

Huset var oprindeligt en bygning i to stokværk. Andet stokværk af Apostelhuset er for længst gået tabt, og en hårdhændet restaurering i 1880'erne udslettede meget af det, der var tilbage.

De udskårne figurer, som hører til de ældst bevarede af deres slags, indgik i det oprindelige toetages bindingsværkshus blev genbrugt ved restaureringen. 

 

 

Opdateret af: Destination SydkystDanmark  | info@vism.dk
Fotograf: Destination SydkystDanmark Copyright: Destination SydkystDanmark