Fiskeri på Enø ved Karrebæksminde

Afstand: 9.08 Km

ENØ er en lille halvø, som ligger ud mod Karrebæksminde Bugt afgrænset bagtil af Karrebæk Fjord. Der kan parkeres ved Enø Kystvej og fiskes nordover og sydpå. Her er lange kyststræk med typiske badekar, revler og blæretangsbælter. Her er tale om en plads med rigtig godt forårsfiskeri og mulighed for fiskeri efter trækkende havørreder i efterårsmånederne.

Særligt det tidlige morgenfiskeri kan være givtigt på denne plads. Her trækker havørrederne nemlig ind over lavt vand for at fouragere, og specielt i sommermånederne og efteråret tager de for sig af de rigelige tangloppe- og rejeforekomster. De trækker som oftest langs med revlerne, men i princippet kan de være overalt, og derfor er det vigtigt på denne plads at fiske aktivt og bevægeligt.

Igennem tiderne er der blevet fanget masser af fine fisk på pladsen, men den er nok i højere grad kendt for godt stimefiskeri efter målshavørreder end for at være en decideret storfiskeplads.

Svag vestenvind er bedst på Enø Overdrev-strækket, da vandet ellers kan blive fyldt af drivende ålegræs, og så skal man være opmærksom på fredningen af selve overdrevet fra d.1/4 - 15/7 på grund af tilstedeværelsen af ynglefugle. Færdes derfor kun nede langs selve vandkanten.

Bredde: 55° 9'38.50"N

Længde: 11°40'43.06"Ø Opdateret af: Sydsjælland & Møn  | info@vism.dk
Fiskeri på Enø ved Karrebæksminde Fotograf: Visit Sydsjælland & Møn Copyright: VisitSydsjælland-Møn
Fiskeri på Enø ved Karrebæksminde Fotograf: Visit Sydsjælland & Møn Copyright: VisitSydsjælland-Møn
Fiskeri på Enø ved Karrebæksminde Fotograf: Visit Sydsjælland & Møn Copyright: VisitSydsjælland-Møn