Rønnebæksholm Gods

Afstand: 2.77 Km

I udkanten af Næstved mødes fortid og nutid i idylliske omgivelser på herregården Rønnebæksholm. Rønnebæksholms historie går helt tilbage til 1321, hvor den formentlig var befæstet som en borg og lå godt beskyttet på en holm omgivet af vand og sumpede områder.

Godset har skiftet hænder mellem en lang række adelsmænd gennem årene, og de har sat deres forskellige præg på stedet.

I 1500-tallet var Rønnebæksholm en vigtig medspiller i Kong Christian II’s ønske om at se Danmark som en selvforsynende krudtnation, og lensmanden Gert Bøsseskytte, der dengang boede på Rønnebæksholm, anlagde på kongens opfordring landets første krudtmølle på Rønnebæksholms jorde.

I 1700-tallet husede stedet en berygtet bondeplager - den gale kammerherre Magnus Beringskjold - der lykkeligvis for bønderne begik højforræderi og efter en dramatisk arrestation blev sat i fængsel på Kastellet i København.

Bygningerne er blevet ombygget mange gange, og i 1840’erne, da Harald Toft erhvervede Rønnebæksholm, fik hovedbygningen sit nuværende nygotiske udseende med de kamtakkede gavle, hvidkalkede mure og røde tegl. Harald Toft døde imidlertid inden ombygningen stod færdig, og hans enke Marie Toft fuldførte byggeriet. Hun giftede sig med en af tidens mest fremtrædende åndspersonligheder, N.F.S. Grundtvig, til hvem hun opførte digter-pavillonen Venligheden i parken.

Historien er til stede på Rønnebæksholm og i mange aktiviteter bliver kulturarven levendegjort i en udforskning af samtiden og en gentænkning af historien. Igennem århundreder har de skiftende ejere bearbejdet bygningerne med respekt for fortiden og med blikket mod fremtiden. Selvom bygningerne i dag rummer en mangfoldighed af kulturelle aktiviteter, er deres oprindelige funktion derfor stadig aflæselig.

I 1994 erhvervede Næstved Kommune avlsbygninger og i 1998 også hovedbygningen.Opdateret af: Sydsjælland & Møn  | info@vism.dk
Rønnebæksholm kunst og kulturcenter Fotograf: Visit Sydsjælland & Møn
Fotograf: David Stjernholm Copyright: David Stjernholm
Fotograf: David Stjernholm Copyright: David Stjernholm
roennebaeksholm-kunst-kulturcenter-gaard Fotograf: Rønnebæksholm Copyright: Rønnebæksholm
roennebaeksholm-kunst-kulturcenter-laenge Fotograf: Rønnebæksholm Copyright: Rønnebæksholm
roennebaeksholm-kunst-kulturcenter-natur-omgivelser Fotograf: Rønnebæksholm Copyright: Rønnebæksholm
roennebaeksholm-kunst-kulturcenter-omgivelser-natur-blomster Fotograf: Rønnebæksholm Copyright: Rønnebæksholm