Praktisk info

Praktiske oplysninger vedr. arrangement på Hotel Vinhuset

Praktisk info

Praktiske oplysninger i forbindelse med afholdelse af Deres arrangement på Hotel Vinhuset. 

Indcheck på værelser fra kl. 15.00
Udcheck fra værelser senest kl. 10.00
Udcheck lørdag og søndag senest kl. 11.00

Ønsker man senere afrejsetidspunkt, kan dette aftales i receptionen for et ekstra tillæg på kr. 100,00 pr. påbegyndt time. Efter 3 timer påregnes ekstra døgn

Endeligt og bindende værelsesantal oplyses senest 3 uger før ankomst. Komplet navneliste med angivelse af for- og efternavn for hvert værelse meddeles 1 uge før ankomst.

Selvom det er jeres fest, skal der stadig tages hensyn til vores boende gæster, hvorfor der senest kl. 02.00 skal skrues ned for musikken, og alle døre og vinduer skal lukkes.

Depositum:
Senest 8 dage efter Deres reservation indbetales depositum mellem kr. 3.000,00 til kr. 10.000,00.

I tilfælde af afbestilling af hele arrangementet refunderes beløbet, dog beholdes Kr. 1.500,00 som ekspeditionsgebyr. Dette gælder også selvom afbestilling sker rettidigt ifølge vore afbestillingsregler

Senest 14 dage før festdagen, skal der være indbetalt 75% af det forventede totalbeløb.

Alle betalinger bedes foretaget med enten dankort, kontanter eller via bankoverførsel. Ved betaling med kreditkort kan der forekomme gebyr.

Afbestilling:
Af hele arrangementet skal ske skriftligt senest 6 uger før arrangementets afholdelse.

Konfirmationer skal afbestilles skriftligt 6 måneder før arrangementets afholdelse.

Ved rettidig afbestilling, tilbageføres depositummet fratrukket kr. 1.500,00 som er ekspeditionsgebyr.

Ved afbestilling af hele arrangementet senere end 6 uger før - opkræves godtgørelse på 65% af prisen for de bestilte ydelser.

Ved afbestilling af hele arrangementet senere end 3 uger før - opkræves godtgørelse på 90% af prisen for de bestilte ydelser.

Reduktion af arrangement:
Rreduktion af antal på mere end 35% skal ske ved skriftlig meddelelse til hotellet senest 6 uger før arrangementets afholdelse.

Antallet af deltagere kan reduceres med op til 35% ved skriftlig meddelelse til hotellet senest 3 uger før arrangementets afholdelse.

Antallet af deltagere kan reduceres med op til 10% ved skriftlig meddelelse til hotellet senest dagen før arrangementets afholdelse inden kl. 12.00.

Øvrige bestillingsbestemmelser:
Strejke, lockout, brandskade eller lignende skade, indskrænkninger i leverancer samt lignende uforudsigelige hændelser udenfor Hotel Vinhusets kontrol (force majeure), berettiger hotellet til at hæve aftalen uden skadeserstatning af nogen art.

Der tages sædvanligt forbehold overfor statsmagtsindgreb overfor hotelbranchen som f. eks. afgiftsændringer eller lignende, der berettiger hotellet til tilsvarende prisforhøjelser.

Bestilleren er overfor Hotellet ansvarlig for dækning af diverse udgifter, selv om der betales individuelt, idet alle omkostninger, der ikke bliver betalt af de individuelle deltagere, automatisk debiteres hovedregningen

Fakturering:
Hotel Vinhusets priser er baseret på en samlet fakturering pr. arrangement, på kontantbasis.

Alle priser er nettopriser inkl. moms. Ønskes der en opdeling af faktura eller fremsendelse af regning pålægges et faktureringsgebyr på kr. 75,- pr. faktura.

Betalingsbetingelser:
Netto kontant 8 dage


Vi ønsker, at I alle må få jeres livs fest.

Med venlig hilsen
Hotel Vinhuset